ARTICOLE Protopopiatul Ortodox Român Sighișoara

Activitate pastorală în spitale, penitenciare şi Armată

Activitate pastorală în spitale, penitenciare şi Armată Rolul preotului este important în a răspândi cuvântul lui Dumnezeu dar şi în a mijloci mântuirea oamenilor, astfel încât uneori nu se rezumă doar la misiunea din biserică ci continuă în diferite instituţii laice. În Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia există mulţi preoţi de caritate care îşi desfăşoară activitatea în diverse unităţi laice precum spitale, centre socio-medicale, penitenciare şi unităţi militare. În toate aceste instituţii pastoraţia misionară a preotului are acelaşi scop: mântuirea oamenilor şi mijlocirea pentru mântuirea lor, iar toată această slujire face parte din acelaşi segment de apostolat al Bisericii Ortodoxe Române.

În mediul penitenciar, preotul este reprezentantul lui Dumnezeu într-o lume de bărbaţi şi femei care, în majoritatea lor, nu L-au cunoscut vreodată pe Dumnezeu dar care au mare nevoie să se mântuiască şi să se îndrepte cu ajutorul Lui. Motivaţia cea mai importantă pentru a sluji în închisori este oferită de porunca Domnului Iisus de a merge în astfel de locuri. Evanghelia după Matei, capitolul 25, 31-46, este una din pildele în care ni se spune să-i ajutăm pe cei flămânzi, pe cei însetaţi, pe cei înstrăinaţi, pe cei goi, pe cei bolnavi şi pe cei întemniţaţi.

În spitale, rolul preotului este cu atât mai important deoarece Biserica şi spitalul sunt două spaţii complementare sănătăţii fiinţei umane. Spitalul este poate spaţiul cel mai propice de a percepe iubirea lui Dumnezeu, din perspectiva comuniunii, iar bolnavul îi slujeşte lui Dumnezeu prin răbdare şi ascultare, medicul prin dăruire, iar preotul prin slujire. Cunoscutul profesor şi om de ştiinţă Nicolae C. Păulescu obişnuia să le spună tinerilor medici: „urmând perceptele carităţii, îngrijiţi pe bolnavul mizerabil nu ca pe un om, nu ca pe un frate ce suferă, ci ca pe Însuşi Dumnezeu”.

În Armată, misiunea preotului este la fel de importantă şi are un aspect instructiv, de cunoaştere şi aprofundare a credinţei ,dar şi un aspect educativ, de a cultiva şi dezvolta viaţa moral-religioasă şi socială a militarilor. Preotul ce slujeşte în structurile militare este cel care sădeşte în sufletul militarilor curajul de care au nevoie adevăraţii ostaşi. Atât pe timp de război dar şi pe timp de pace, rolul preotului este esenţial deoarece el este cel care îi ajută pe soldaţi să lupte cu multă îndârjire în caz de necesitate, împotriva cotropitorilor ţării, dar totodată îi ajută să lupte şi împotriva ispitelor ce le atacă cetatea sufletelor. Preotul militar le redă încrederea soldaţilor, le alungă necazurile şi supărările care le dau târcoale şi nu în ultimul rând le reaminteşte că, a-şi apăra ţara cu preţul vieţii este o datorie de onoare, însă a apăra şi păstra dreapta credinţă este o datorie a sufletului faţă de Dumnezeu.

Lista preoţilor care îşi desfăşoară activitate în instituţii laice [https://drive.google.com/open?id=0B9OboMjpSPh2WDlxM2ZaWk8xLUk] :

NUMELE ŞI PRNUMELE LOCALITATEA UNITATEA

pr. Vâlcea Liviu ALBA IULIA Spitalul Neuropsihiatrie

pr. Sicoe Mircea ALBA IULIA Spitalul Judeţean Alba pr. Bratu Constantin ALBA IULIA Colegiul Militar Alba iulia pr. Avram Virgil Aiud Spitalul Orăşenesc pr. Pârjol Emil-Pascu Aiud Spitalul TBC pr. Tarcău Liviu Aiud Penitenciarul Aiud pr. Borşan Lucian Blaj Spital Municipal pr. Buzgar Remus Câmpeni Spital Orăşenesc pr. Iagăr Claudiu Abrud Spital Orăşenesc pr. Şelaru Ioan Sebeş Spital Municipal pr. Cărpinişan Ioan Sebeş Unitatea Militară pr. Moldovan Epifan-Ovidiu Reghin Spital Orăşenesc pr. Dan Oliviu Sighişoara Spital Orăşenesc pr.Orăsan Sergiu Târgu Mureş Penitenciarul Târgu Mureş pr. Chiorean Ioan Târgu Mureş Spitalul Municipal pr. Ţifrea Florin Târgu Mureş Spitalul Judeţean Mureş pr. Sloată Ştefan Târgu Mureş Spital pr. Gâdea Cristian Târgu Mureş Spital pr. Toma Constantin Târgu Mureş Spital pr. Şandor Ioan Târgu Mureş Unitatea Militară pr. Cucui Ilie Târnăveni Spitalul Municipal pr. Moga Mircea Târnăveni Spital Municipal